Projeto Agroecologia na Borborema beneficia viveiristas do brejo - AS-PTA