“Estamos plantando as sementes das sementes crioulas”  - AS-PTA